Odlomak

 
U V O D
Na razvoj ljudskog društva značajan uticaj imao je razvoj privrednog prava. Istorijski gledano neke tragove posebnih pravila trgovačkog prava nalazimo još u Hamurabijevom zakoniku, koji je poznavao poslove prodaje, prevozne, kreditne poslove, zajam sa kamatom. Trgovačko pravo nastalo je u Srednjem veku sa procvatom trgovine i to kao običajno pravo. Savremene sisteme karakteriše pojava kodifikacija. Prva kodifikacija, u ovoj oblasti, izvršena je u Francuskoj u kojoj je Trgovački zakonik donet 1807. godine. Ovaj zakonik bio je uzor za donošenje trgovačkih zakonika u mnogim zemljama, uključijući i tadašnju Srbiju. Danas značajnu ulogu u razvoju trgovačkog prava imaju kako međunarodne organizacije, tako i regionalne međuvladine organizacije i grupacije. Posebno značajnu ulogu ima Komisija UN za međunarodnu trgovinu – (Unicitral), osnovana 1966. godine.

U okviru trgovačkog prava posebno mesto zauzimaju ugovori u privredi. Ugovor o prevozu prtljaga spada u kategoriju ugovora u privredi. Za sve ugovore u privredi, uključujući i ugovore o prevozu prtljaga, možemo reći da se svakodnevno unapređuju, zavisno od potreba i razvoja ljudskog društva.
P O J A M

Ugovor o prevozu prtljaga ne predstavlja samostalan ugovor, budući da je njegovo zaključenje u funkciji zaključivanja ugovora o prevozu putnika. Samo zaključivanja ugovora o prevozu putnika obavezuje prevozioca svih grana saobraćaja, u domaćem i međunarodnom prevozu, da istovremeno sa prevozom putnika izvrši i prevoz putnikovog prtljaga. Ugovor o prevozu prtljaga tretira se kao sporedni ugovor, jer je za njegovo postojanje neophodno da je prethodno zaključen ugovor o prevozu putnika. Ako nije zaključen ugovor o prevozu putnika, onda nije reč o ugovoru o prevozu prtljaga već o ugovoru o prevozu robe. Izuzetno, ugovor o prevozu prtljaga može da bude poseban ugovor. Akcesornost ovog ugovora uslovila je istovetnost izvora prava za ovaj ugovor, u svim granama prevoza, sa izvorima prava za ugovor o prevozu putnika.
Ako je prevozilac zaključio ugovor o prevozu putnika onda je uz prevoz putnika dužan, da preveze i njegov prtljag. Prevozilac je obavezan da prtljag koji mu je putnik predao preveze u isto vreme kada i putnika i da mu ga preda po završetku prevoza. Prevoz prtljaga se može izvršiti istim prevoznim sredstvima i granama saobraćaja, kao i prevoz putnika. Izuzetno se prevoz putnikovog prtljaga može izvršiti, sa pristankom putnika, i drugim prevoznim sredstvom, a ne onim kojim putuje putnik. Za prtljag koji putnik predaje prevoziocu radi odvojenog prevoza zaključuje se poseban ugovor o njegovom prevozu.
Ugovori o prevozu prtljaga imaju, bez obzira na vrstu transporta, istu osnovnu sadržinu: njima se prevozilac obavezuje da preveze prtljag iz mesta polaska u mesto opredeljenja, uz naknadu ili bez naknade zavisno od kategorije prtljaga. Specifičnost prevoznih sredstava uslovljavaju i izvesne razlike i specifičnosti u pogledu zaključivanja ovih ugovora, kao i u pogledu obaveze stranaka.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Saobraćaj

Više u Skripte

Komentari