Odlomak

Da bi došlo do primjene normi radnog prava i nastanka radnog odnosa, svaki poslodavac treba da stvori prethodno jedan normativno – pravni i stvarni ambijent. To se, prije svega, odnosi na:
• Utvrđivanje općih i posebnih uslova za zasnivanje radnog odnosa – zaključivanje ugovora o radu;
• Način angažovanja posloprimaca
• Smetnje za zasnivanje radnog odnosa, te
• Isprave u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa(radna knjižica).

Uslovi za zasnivanje radnopravnog odnosa mogu se podijeliti na:
• materijalno – pravne (objektivne i subjektivne) i
• formalano – pravne uslove
Objektivni uslovi su:
a) postojanje potrebe za radom novih posloprimaca.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 17 stranica
  • Radno pravo Prof.dr Sead Dizdarević
  • Školska godina: Prof.dr Sead Dizdarević
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Bosna i Hercegovina,  Kiseljak,  Pravni fakultet u Kiseljaku  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari