Odlomak

UVOD

Prema važećem Zakonu o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske definisano je:
 zaustavljanje vozila je svaki prekid kretanja vozila na putu u trajanju do pet minuta, pri čemu vozač ne napušta vozilo, osim prekida radi postupanja po znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj ili po zahtjevu ovlaštenog službenog lica.
 parkiranje vozila je svaki prekid kretanja vozila duže od pet minuta, osim prekida radi postupanja po znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj, koje se ne smatra zaustavljanje ili po naređenju ovlaštenog službenog lica.

Karakteristike parkiranja mogu se podijeliti u dvije osnovne grupe i to:
• elementi infrastrukture za parkiranje,
• elementi funkcionisanja parkiranja.
Motiv (uzrok, svrha) parkiranja predstavlja primarni razlog zbog kojeg je korisnik automobila parkirao svoje vozilo u posmatranoj zoni. Motiv parkiranja korisnika posmatranog prostora može biti različit, a osnovni motivi su:
• stanovanje,
• rad,
• poslovna posjeta,
• privatan posao,
• kupovina,
• rekreacija (pasivna ili aktivna),
• ostalo
I. ELEMENTI INFRASTRUKTURE ZA PARKIRANJE

Infrastrukturu za parkiranje čine fizičke komponente podsistema parkiranja. To su prostori i objekti koji su namjenjeni i tehnički opremljeni za parkiranje vozila. Fizičke komponente parkiranja, mjesta za parkiranje, mogu se u gradu i naselju naći u dva osnovna prostorna oblika :
 ulična mjesta za parkiranje
• na kolovozu,
• na trotoaru,
• pola/pola (delimi čno na kolovozu a delimi čno na trotoaru).
 vanulična mjesta za parkiranje
• sva mjesta za parkiranje razmještena, uređena i građena na:
– otvorenom prostoru,
– vanuličnim parkiralištima i
– u objektima za parkiranje, parking garažama.

1.1 Mjesto za parkiranje (parking mjesto)
Mjesto za parkiranje (parking mjesto) je dio prostora namjenjen, tehnički opremljen i uređen za parkiranje jednog vozila. Ovaj prostor se sastoji iz:
• površine na kojoj vozilo stoji za vrijeme dok je parkirano i –
• pripadajućeg dijela površine namjenjene manevrisanju voziia u cilju ulaska, odnosno izlaska sa dijela površine na kome vozilo stoji.
Površina jednog parking mjesta određena je:
• uglom parking mjesta ( α): -ugao koji zaklapa podužna osa površine na kojoj vozilo stoji i podužna osa površine za manevrisanje u cilju ulaska, odnosno izlaska s a parking mjesta,
• širinom parking mjesta (F) koja zavisi od širine vozila mjerodavnog z a dimenzionisanje (Bv), zaštitnog rastojanja između bočne strane vozila i prostornog ograničenja (a) i ugla parking mjesta ( α),

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Maturski Radovi

Više u Saobraćaj

Više u Skripte

Komentari