Odlomak

Svi organi za vođenje međunarodnih odnosa mogu se podeliti na:
1.Unutrašnje-šef države, šef vlade, ministar inostranih poslova, donekle parlament, u vreme rata to mogu biti I vojni komandanti.
2.Spoljašnje-stalni(diplomatske misije, konzularne misije, stalne misije pri medjunarodnim organizacijama) I privremene(specijalne misije I posmatračke misije ili misije pri organima međunarodnim organizacijama).
Spoljna politika je deo spoljne suverenosti u kojoj država izražava svoju nezavisnost. Nema apsolutne nezavisnosti. Definiše se kao sposobnost –veština zastupanja države u odnosima sa drugim subjektima u međunarodnom pravu. Spoljna politika je odraz unutrašnje politike.
Pravila po kojima funkcionisu unutrašnji organi su određeni pravilima unutrašnjeg prava, ali I međunarodno pravo stvara pretpostavke o nadležnosti organa koji su uvek ovlašćeni da u ime države zastupaju državne interese.
Povreda pravila unutrašnjeg prava može da dovede do relativne ništavosti ugovora, povreda osnovnih pravila međunarodnog prava I do apsolutne ništavosti.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 15 stranica
  • Diplomatsko i konzularno Dušan Vasić
  • Školska godina: Dušan Vasić
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Pravni fakultet  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari