Odlomak

Teorija cijena ima svoje ishodište u klasičnoj radnoj teoriji vrijednosti. Njeno poznavanje zahtijeva pronicanje u samu bit ekonomije. Mnogi se ekonomisti slažu da teorija cijena predstavlja najsloženiji dio ekonomske teorije.
Teorija cijena ima svoj razvojni put kao i teorija tržišta. S aspekta načina proizvodnje mogu se razlikovati teorije cijena u feudalizmu, teorije cijena u kapitalizmu i teorije cijena u socijalizmu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 15 stranica
  • Preduzetništvo -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET PRIVREDNA AKADEMIJA - Fakultet za menadžment malih i srednjih preduzeća, Beograd  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari