Odlomak

Marketing je veoma važno  i dinamično područje rada, pa i izučavanja. Njegova važnost se ogleda u tome, što utiče na naš život, zatim na društvo u kome živimo, ali i na uspjeh i neuspjeh svih preduzeća. Zbog te činjenice, preduzeća koriste marketing u njihovom vječitom traganju za rastom i opstankom. Marketing egzistira u realnom svijetu, koji se stalno mijenja. Tehnološki razvoj u domenu informacija i komuniciranja, uključujući njihovu lakoću, jednostavniju primjenu, otvorio je sasvim nove mogućnosti u marketingu. Tome je bitno doprinela i poboljšana kompjuterska tehnika (hardware, software).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Maturski Radovi

Više u Skripte

Jedan komentar na “Upravljanje direktnim i online marketingom”

Komentari