Odlomak

Upravljanje kvalitetom je skup aktivnosti i akcija u cilju unapređenja kvaliteta proizvoda (i usluga), rada i organizacije.
Jedna od svrha upravljanja kvalitetom je spoznati potrebe kupca i preduzeti proaktivne mere u cilju ispunjenja zahteva.
Takođe jedna od mera upravljanja kvalitetom je preduzimanje akcija ili aktivnosti u cilju pronalaženja i eliminisanja greške u najranijoj fazi nastanka. Mnogo je bolje grešku otkloniti na primer u fazi projektovanja proizvoda nego u fazi testiranja, a najgore je grešku otklanjati u fazi korišćenja proizvoda.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 27 stranica
  • Upravljanje kvalitetom -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Beograd,  Beogradska poslovna škola Visoka škola strukovnih studija  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari