Odlomak

UVOD

Kako se društvo razvija i tehnologija napreduje, čovečanstvo se suočava sa sve različitijim i brojnijim krizama. Praktični i naučni značaj izučavanja kriznog menadžmenta i donošenja odluka ukriznim situacijama van je svake sumnje. Naučni značaj istraživanja krize može se posmatrati i na metodološkoj ravni, pošto se u njima prevazilazi jaz između teoretskih i istraživačkih perspektiva različitih disciplina, kao i jaz između stvarnog života i ekperimentalnog ambijenta.
Istraživanje kriza u svetu danas je veoma razvijeno. Krizni menadžment je predmet istraživanja na brojnim fakultetima i naučnim institutima u velikom broju zemalja. Izdavačka delatnost je izuzetno razvijena, a u okviru bogate međunarodne saradnje organizuju se brojne konferencije, okrugli stolovi i simpozijumi.
Privredne kompanije su odavno uvidele značaj kriznog menadžmenta, tako da danas svaka veća organizacija koja se bavi proizvodnjom roba i usluga posebnu pažnju posvećuje upravljanju krizama, prepoznajući to i kao svoju veoma važnu funkciju i kao deo svoje organizacije.
Slična je situacija i u javnim preduzećima. Države, takođe, maksimalno razvijaju kapacitete za upravljanje krizama putem osnivanja posebnih ministarstava (npr. Ministarstvo za katastrofe u Rusiji) ili državnih agencija (npr. Federalna Krizna Menadžment Agencija u SAD) koordinacionih tela za krizne situacije na nivou vlade, ili pak posebnih kriznih timova u pojedinim ministarstvima (npr. tim za krizne situacije u Ministarstvu spoljnih poslova Italije).
Činjenica je da se društvo stalno menja. Ali to nije pojava koja ne utiče na poslovanje preduzeća. Paralelno sa promenama u društvu menja se i privreda. Na sve promene u okruženju preduzeće ne samo da mora obratiti pažnju, već mora dati i adekvatan odgovor.Pasivnost preduzeća prema promenama dovodi ga u opasnost. Ono tada postaje manje konkurentno i gubi svoje tržište, sve dok se ne ugrozi i egzistencija preduzeća. Takve negativne promene u poslovanju preduzeća sa tendencijom daljeg pogoršanja nazivaju se krizom preduzeća.
Dakle, može se reći da danas živimo u svetu promena, ali će njih u budućnosti biti svakako više. Kao posledica toga, pre ili kasnije, kriza preduzeća je neminovnost. Izgradnja sistema detektovanja promena i upozoravanja na opasnosti treba da bude prioritet preduzećima koja žele da opstanu i u ovom veku.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese