Odlomak

 

ABSTRAKT: Considering the basic characteristics of the traditional approach to risk
management, the article emphasises the need for introducing a new approach which aims to
improve the quality of governance process and specifically its performance aspect. Generally
accepted alternative to the traditional approach is COSO’s Enterprise Risk Management
(ERM) model which integrates eight components. This approach is based on the completely
new risk definition and it is distinctive by the fact that it is integrated in all business
processes. The development of modern risk management approach should be based on the
overcoming of current governance weaknesses and it is possible to realize it through the focus
on positive goals, vision and mission of a company, complete acceptance of the responsibility
for own actions and the awareness of mutual connections between company and all its
stakeholders.

Key words: risk, management, control, appreciation, process

Sadržaj:
U V O D

Osnovna funkcija bankarstva je upravljanje rizicima i prinosima.Bankarsko poslovanje se odlikuje preuzimanjem raznih vrsta rizika, od kojih su najbitniji: kreditni rizik, rizik likvidnosti, kamatni rizik i valutni rizik. Pregledom u stvarnu izloženost potencijalnim rizicima, banke mogu uspešno uticati na njihov nastanak i umanjenje. Banke koje nemaju strategiju za upravljanje svojim rizicima, izložene su mogućnosti da dožive stečaj ili bankrot.Zbog toga poslovno upravljanje bankama u današnje vreme sve više pravi strategiju kako upravljati rizicima.
Svako poslovanje izloženo je velikom broju različitih rizika do kojih dolazi zbog neočekivanih i iznenadnih događaja.Rizik predstavlja opasnost, nesigurnost ostvarivanja očekivanih rezultata poslovanja.To je stanje u kojem postoji mogućnost negativnog odstupanja od poželjnog ishoda koji očekujemo ili kojem se nadamo. Najveći rizik je gubitak profita. Do gubitka dolazi kroz pojave kao što su promena tražnje od strane kupaca, konkurencija, povećanje troškova i loše upravljanje. Međutim, postoji veliki broj i drugih rizika.Neki od njih se mogu pokriti osiguranjem, dok se drugi opet ne mogu osigurati.
Upravljanje rizicima podrazumeva najpre upoznavanje njihovog karaktera i suštine, zatim preduzimanje svih mogućih raspoloživih sredstava i mera za njihovo izbegavanje i zaustavljanje.Ukoliko je to nedovoljno i do njih mora da dođe onda treba odabrati najbolje, najefikasnije i najbezbolnije metode za njihovo rešavanje i prevazilaženje.
Iz prakse je poznato da postoje tri vrste rizika koje se preduzetnici susreću. Javljaju se rizici koji se u potpunosti ne mogu izbeći, ali se mogu minimizirati, odnosno svesti na najmanju moguću meru, zatim postoje rizici koji se u poslovanju ne mogu izbeći, ni ublažiti, već se preduzetnici moraju direktno suočiti sa njima. I na kraju, postoje određeni rizici koji se mogu sigurno i potpuno izbeći.
Mnogobrojne opasnosti-rizici (prirodne nepogode, požari, nezgode itd) svakodnevno prete čoveku da naruše ili unište njegovo zdravlje, život i imovinu. Realizacdžija ovih opasnosti (rizika) proizvodi ekonomski štetene posledice.Osiguranje ima za cilj obeštećenje, odnosno finansijsku naknadu štete. Postojanje osiguranja ne može sprečiti nastanak štete ( nekada može uticati na sprečavanje ili smanjenje štete preventivnim delovanjem) ali može izvršiti obeštećenje, odnosno nadoknaditi nastalu štetu.Štete mogu biti velike da potpuno ugroze egzistenciju pojedinca i njegoive porodice. Pojedinac, najčešće ne može sam da obezbedi zaštitu. Zbog toga se pojedinci udružuju i zajedničkim sredstvima(premija osiguranja) vrše naknadu onome koga šteta zadesi. Na taj način dolazi do raspodele rizika na više lica, koja zajednički lakše snose posledice nastanka štete.
Osiguranje znači ekonomsku zaštitu, t.j. ekonomsku sigurnost.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Diplomski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese