Odlomak

UVOD

Intenzivno izučavanje troškova počelo je krajem 19. i početkom 20. veka, kada se javljaju prve krize u kapitalističkim zemljama. Potreba za analizom troškova je određena pogoršanjem finansijskih uslova poslovanja. Preduzeća su radi opstanka i razvoja na tržištu morale proizvoditi sa snižavanjem troškova proizvodnje, odnosno prodajne cene. Za ostvarenje tog cilja morali su izučavati i dobro poznavati odnose troškova i učinka.
Pojavom prvih industrijskih preduzeća nastaje industrijsko knjigovodstvo odnosno knjigovodstvo troškova koje biva podloga za temeljnu analizu troškova.
Prvi pisani radovi koji tretiraju tretiraju troškove vezani su za njenog začetnika francuza Qvensija (1757.) ,koji u svojim radovima iznosi prve proračune,ukupni kapital, troškove i dohodak francuskih poljoprivrednika.
Dakle možemo reći da je teorija troškova u užem smislu-proučavanje troškova strukture ili kako se troškovi ponašaju u odnosu prema obimu proizvodnje, dok teorija troškova u širem smislu obuhvata troškovnu strukturu uz analizu cene učinka i ukupnu prihodovnu strukturu u okvirima tržišta.Troškovi su jedan od osnovnih pojmova savremene ekonomije. Oni su jedan od najznačajnijih faktora, ako ne i najznačajniji koji pored prihoda (dimenzija i karakteristika tržišta) utiče na dobit preduzeća.
Ali ne tako davno, o troškovima se nije znalo mnogo. Razvoj troškova počeo je sa razvojem tržišta i tržišne privrede. A troškovi, danas, predstavljaju faktor konkurentnosti preduzeća kao i kriterijum ocene performansi poslovnih organizacija.

POJAM I PODELA TROŠKOVA

Preduzeća ili preduzetničke organizacije su privredni subjekti u kojima se obavljaju ciklusi reprodukcije na bazi društvene podele rada. Ovi organizacioni sistemi predstavljaju samostalne subjekte društvene raprodukcije, koji se povezuju u makroekonomski sistem cirkulacijom vrijednosti u pojedinim fazama: proizvodnji, razmeni i potrošnji.
Svaki put kada se neki od resursa u preduzeću uloži u proces proizvodnje: npr. materijalni u obliku tekuće ili stalne imovine, finansijska imovina te čovjekov fizički ili umni rad, a zbog stvaranja učinaka u obliku proizvoda ili usluge prouzrokuje se trošak. U procesu stvaranja zarade pojava troškova je nužnost.
Osnovni motiv organizovanja proizvodnje u preduzeću jeste profit. Profit je deo novonastale vrednosti koja ostaje preduzeću nakon podmirenih svih troškova proizvodnje. Pošto je profit neophodan uslov njegove egzistencije, preduzeće nastoji u što većem stepenu poboljšati svoju profitabilnost i time ostvariti veći profit. Troškovi, koji nastaju u procesu proizvodnje, su činioci od kojih profitabilnost poslovanja preduzeća najviše zavisi.
Troškovi predstavljaju u novcu izraženu vrednost utrošenih resursa u proizvodnji novih ili stvaranju određenih učinaka.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari