Odlomak

Još od najstarijih vremena pa sve do danas zastupljen je proces urbanizacije u manjem ili većem
intenzitetu. Gradovi su nastajali i razvijali u različitim oblastima svijeta shodno vremenu, prostoru i potrebama datog perioda.
Tema ovog rada je grad Milano, koji je obrađena s aspekta geografskog položaja, fizičkogeografskih karakteristika, društveno-geografskih karakteristika i urbano-geografskih odlika.
Najveći dio rada posvećen je urbano-geografskim karakteristikama kroz analizu postanka i razvoja grada, njegove funkcionalne, morfološke i populacijsko-demografske strukture kao i urbanih problema koji se javljaju u njemu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 23 stranica
  • Urbana i ruralna geografija -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Geografija
  • Bosna i Hercegovina,  Sarajevo,  UNIVERZITET U SARAJEVU Prirodno-matematički fakultet  

Više u Geografija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari