Odlomak

Uticaj globalne finansijske krize na Bosnu i Hercegovinu
Uvod
Važan dio svake ekonomske politike jeste monetarna politika koja putem monetarnih instrumenata ima za cilj da postigne stabilnost cijena, stabilnost kursa domaće valute, opštu privrednu stabilnost i regulaciju količine novca u opticaju. Naravno, uspjeh monetarne politike i postizanje finansijske stabilnosti uveliko ovisi o sinergiji monetarne politike sa ostalim sektorima ekonomije, posebno sa fiskalnim sektorom.
Upravo gorespomenuta finansijska stabilnost danas predstavlja najvažnije područje proučavanja finansijskih stručnjaka širom svijeta. Velika finansijska kriza koja pogađa čak i najrazvijenije zemlje, dovela je do krize i velikog broja problema i u finansijskim institucijama koje smo donedavno smatrali neranjivima.
Iako se u akademskim krugovima mogu naći mnoge teorije o uzrocima, posljedicama i načinima predupređenja kriza, svi se slažu u jednom, a to je da se bez sinergije svih dijelova finansijskog sektora ne može ni postići ni očuvati finansijska stabilnost. Komercijalne banke i oni koji su osnovali i privatizovali banke nisu bili izloženi tržištima zahvaćenim krizom. Razlog tome je dijelom zbog oprezne strategije koju su usvojile banke u BiH a dijelom zbog strogih regulatornih pravila koja se primjenjuju u BiH.
U ovom radu pokušaćemo dati presjek potencijalnih rizika za finansijsku stabilnost, te šta država može uraditi da se efekti krize ublaže.
Kratak pregled nastanka finansijske krize
Postoji mnogo teorija koje analiziraju šta su razlozi koji su doveli do globalne finansijske krize, ali sigurno je da se u centru svih teorija nalaze investitori, čija je neupućenost i nepromišljenost uveliko doprinijela njenom nastanku. Finansijske institucije, uključujući neke od najpozantijih banaka na svijetu, također su doprinijele ovom narušavanju procesa upravljanja rizikom. U nekim slučajevima nisu shvatile da su rizici već postojali za proizvode koje su prodavali. A u drugim slučajevima obmanuli su potencijalne investitore u vezi sa pomenutim rizicima.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari