Odlomak

U preduzeću se jedinstvo kretanja novčanog, robnog i proizvodnog kapitala ispoljava kao jedinstvo tri osnovne funkcije reprodukcionog ciklusa: proizvodnu, prometnu i finansijsku. Kroz faze reprodukcionog ciklusa: proizvodnju, raspodjelu, razmjenu i potrošnju, preduzeće ostvaruje svoju funkciju i dostiže svoj krucijalni cilj: maksimizaciju profita. Međutim, ubrzani razvoj tržišta zahtijeva odvajanje funkcije vlasništva od funkcije menadžmenta, što se često očituje eksponiranjem fenomena sukoba različitih interesa između vlasnika kapitala i menadžmenta. Pomenuti fenomen nerijetko se ispoljava situacijom da se menadžeri prilikom donošenja odluka ne pridržavaju pravila, procedura, politika i principa koji bi na najbolji način zadovoljili interese vlasnika kapitala, već posežu najčešće za friziranjem finansijskih izvještaja kako bi zadovoljili vlastite interese na uštrb vlasnika kapitala.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 25 stranica
  • Upravljanje troškovima -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET UNION - Beogradska bankarska akademija  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari