Odlomak

Ideja o evropskim integracijama je stara koliko i ideja o Evropi. Realizacija ideje evropskog ujedinjenja počela je nakon Drugog svetskog rata, ali njeni koreni datiraju vekovima unazad. Ideja ujedinjenja Evrope, na različite načine i kroz različite oblike, javljala se u istoriji Starog kontinenta od antičkih vremena do danas. Delovi Evrope bili su međusobno povezani u različitim periodima istorije i iz različitih razloga, ali ne i ujedinjeni. Dva osnovna načina na kojima su se zasnivale sve poznate ideje i pokušaji evropskog ujedinjavanja bili su pokoravanje putem vojne sile i dobrovoljno ujedinjavanje evropskih naroda. Do ozbiljnijeg stava prema stvaranju jasnog vida ujedinjena u Evropi dolazi tek sa sazrevanjem političke svesti, usled dva svetska rata.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari