Odlomak

Statistika spoljne trgovine obrađuje i objavljuje podatke o međunarodnoj trgovini robom Republike Srbije u mesečnoj dinamici, u skladu sa međunarodnim standardima i preporukama. Indikatori pokazuju razvoj opšte ekonomske i trgovinske politike, predstavljaju osnov za definisanje komercijalne strategije za uvoznike i izvoznike i utvrđivanje materijalnih bilansa za strateške proizvode, služe kao bitan izvor za nacionalne račune i statistiku bilansa plaćanja. Osnovni izvor podataka je Uprava Carine Republike Srbije, a za električnu energiju Elektromreža Srbije.
Spoljnotrgovinsko poslovanje je spoljnotrgovinski promet robe i usluga i obavljanje privrednih delatnosti stranog lica u Republici Srbiji i domaćeg lica u drugoj državi ili carinskoj teritoriji, a spoljnotrgovinski promet je promet između domaćih i stranih lica koji se obavlja na osnovu ugovora zaključenih u skladu sa domaćim propisima i međunarodnim ugovorima.
Uvoz robe iz celoga sveta je naša stvarnost.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese