Odlomak

U teoriji države i nauci ustavnog prava veoma često se ističe da je parlamentarni
sistem jedan od najstabilnijih sistema te da pripada umjerenom tipu podjele državne vlasti,
znatno blažem nego što je to predsjednički sistem. On se zasniva na podjeli vlasti, ali više na
uzajamnoj zavisnosti između pojedinih državnih organa. Zbog toga se za britanski
parlamentarni sistem često ističe da je vrlo praktičan i primjenljiv model, zbog čega se mnogi
pitaju zašto kao takav nije primijenjen u čitavom svijetu
Značajna karakteristika ovog oblika državne vlasti nije postojanje parlamenta, kako
bi se moglo zaključiti no njegovom nazivu, jer, parlament postoji u svim demokratskim
državama.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 15 stranica
  • Pravo -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Fakultet Političkih nauka  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari