Odlomak

VIDEO KONFERENCIJA:

Video konferencija je komunikacija putem koje se zvuk i slika u pokretu (video slika) izmjenjuju između dve ili više lokacija. Najčešće se upotrebljava u poslovne svrhe i prilikom učenja na daljinu (distance education). Signal kojim se vrši prijenos slike i zvuka je digitalan, te može biti poslan na različite načine. Video konferencija najčešće se izvodi unutar lokalne mreže (npr. LAN) ili preko javne telefonske mreže (najčešće ISDN zbog financijske isplativosti i zadovoljavajuće kvalitete prijenosa). Korištenjem računalne i komunikacijske tehnologije video konferencija omogućava ljudima na različitim lokacijama da se međusobno vide i čuju.

Video konferencijska oprema

Za izvođenje video konferencije potrebna je slijedeća oprema: monitor, video kamera, mikrofon i zvučnici, te procesorska jedinica zvana codec (kratica od coder-decoder). Codec omogućuje video konferenciju preko telefonske linije. Njegova zadaća je dvostruka. Na predajnoj strani ima ulogu kodera, tj. uzima analogni video signal i kodira ga (digitalizira i kompresira). Na prijemnoj strani ima ulogu dekodera, tj. dekompresira ulazni, digitalizirani video signal, te ga pretvara u analogni signal. Kvaliteta prijenosa slike i zvuka zavisi od codeca jer radi gubitke prilikom kompresije izlaznog video signala, i propusnosti komunikacijske linije (bandwidth). Posledica sporog codeca ili niske propusnosti komunikacijske linije su isprekidana slika i kašnjenje zvučnog signala. Osim navedene opreme, koja je nužna za izvođenje video konferencije, može se još koristiti i dodatna oprema s mogućnošću prikazivanja pisanog materijala, grafičkog prikazivanja, i prikazivanja izgleda  ekrana. Oprema koju koriste sagovornici video konferencije može biti od različitih proizvođača kao i različitih modela i veličina. Zavisno od potrebe za kvalitetom prenosa slike u pokretu i zvuka, te finansiskim mogućnostima razlikujemo stonu video konferencijsku opremu (desktop video conference system) i sobnu video konferencijsku opremu (room-based video conference system). Tako, zavisno od tipa opreme koju koristimo, razlikujemo stonu (desktop) i sobnu (room-based) video konferenciju.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese