Odlomak

Organizacija i produkcija
1.1. Produkcija i njene faze ,

Većina autora video-produkci]u deli na nekoliko faza :

1. pretpripremu

2. pripremu,

3. produkciju i

4. postprodukciju.
. Ako suzeno posmatrarno, onda ovaj proces mozerno podeliti na
preprodukciju, u sta ulaz i pretpriprema i priprerna,
te produkciju i
postprodukciju. Medutim, kako je segment pretpripreme veoma vazan sa
aspekta izbora projekta i formiranja ekipe za realizaciju programa, onda je
potrebno detaljno ga proucavati.
Svaki produkcioni proces ima niz sukcesivnih segmenata, faza produkcije,
koje je neminovno
proci da bi se od
ideje 0 projektu doslo do realizacije.
Kod vecine projekata broj tih faza je razliclt i zavisi od tehnologije i nacina
organizacije sto se primenjuju u pojedinacno] tehnologiji proizvodnje.
Narednim izlaganjem pokusacerno da ukazerno na kljucne elemente pri ….. pokretanju video-produkcije ukliucujuci samu produkciju i postprodukciju

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Više u Žurnalistika

Komentari