Odlomak

VISINSKA OSMATRANJA

Visinska osmatranja vrše se
pomoću radiosondi, balona i
merenjima u avionima na
komercijalnim linijama.
• Radiosonda je mala automatska
meteorološka stanica, koja se
sastoji od lagane kutije u kojoj
su smešteni senzori za merenje
temperature, pritiska i vlažnosti
vazduha i jedan radio odašiljač,
za kutiju su vezani balon
napunjen vodonikom i mali
padobran
Signali senzora za merenje temperature, pritiska i vlažnosti
vazduha prenose se u radio odašiljač, koji dalje emituje signale
do prijemne stanice na Zemlji.
• Balon, kada se popne na visinu od oko 30km, puca. Tada
radiosonda pada ka Zemlji, a padobran usporava njeno padanje.
U slučaju da je kutija sa instrumentima vraćena meteorološkoj
službi u dobrom stanju, ona se može ponovo upotrebiti.
• Medutim, radiosonda se najčešće iskoristi samo jednom, pa je
zato ovo prilično skup način osmatranja

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Geografija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese