Odlomak

PUTEVI I ŽELJEZNIČKE PRUGE

  • Dijagrami zakrivljenosti poprečnih nagiba
  •  Vitoperenje kolovoza
  •  Dijagram rezultujučih bočnih potisaka

Dijagram zakrivljenosti poprečnih nagiba
Predstavlja sintezni prikaz zakrivljenosti određenog putnog pravca na kojem je u kontinuitu prikazana promjena poprečnig nagiba kolovoza, kako u pravcu tako i u krivinama.

VITOPERENJE KOLOVOZA – POPRECNI NAGIB KOLOVOZA:
1. NA PRAVCU, zbog potrebe odvodnjavanja atmosferskih voda, može biti:
• Jednovodan, kod savremenih kolovoznih zastora (asfalt beton 2,5%, cement beton 2,0%) i za širinu kolovoza do ~ 9,0 m (širina tri saobracajne trake).
• Dvovodan, kod nesavremenih kolovoza (šljuncani, makadamski, ~ 4%) i kod savremenih kolovoza sa četiri i više saobraćajnih traka.
Smjer poprečnog nagiba kolovoza na pravcu zavisi od načina prihvatanja
atmosferskih voda i njihovog daljeg kontrolisanog odvodenja.
2. U KRIVINI, poprecni nagib ima zadatak i da poništi jedan dio centrifugalne sile koja djeluje na vozilo dok se krece kroz krivinu. Zbog toga je smjer poprečnog nagiba kolovoza u krivini uvijek usmjeren ka centru kružne krivine.
Promjene smjera krivina u situacionom planu zahtijevaju i stalnu promjenu smjera poprečnog nagiba kolovoza. Ta promena poprečnog nagiba kolovoza
naziva se vitoperenje kolovoza.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese