Odlomak

APSTRAKT

Car Stefan Dušan, je zasigurno jedan od najmoćnijih vladara srpske države, kroz celu njenu istoriju. On je potomak „svete loze“ Nemanjića, srednjevekovne srpske vladarske porodice. Stefan Dušan je bio sin Stefana Dečanskog, koga je nasledio na prestolu. Za vreme Dušanove vladavine, srednjovekovna Srbija je dostigla vrhunac svoje moći. Teritorija Srbije je znatno proširena, donet je ,,Dušanov zakonik“, država je postala je carstvo, a srpska crkva stekla je rang patrijaršije.

Ključne reči : Car Stefan Dušan, dinastija Nemanjića, srednjevekovna Srbija, srpsko carstvo, Dušanov zakonik, istorija Srba.
ABSTRACT

The Emperor Stefan Dušan is one of the most powerful rulers of the Serbia. He is the descendant of the royal family, the Nemanjic dinasty, Stefan Dusan was the son of Stefan Dečanski, who put his son as a co-ruler (young king). During his reign, Serbia reached the culmination of its power. The teritory of Serbia grew noticeably, the first law act, known as the “Dušan’s Code” was introduced, the country reached a higher rank, becoming a Empire from a Kingdom.

Key words : Empiror Stefan Dusan, Nemanjic dynasty, medieval Serbian, Serbian Empire, Dusan lawbook, History of Serbs.

 
UVOD

Srpska država se na vrhuncu svoje moći našla u srednjem veku. Zahvaljujući sposobnosti srpskih vladara iz dinastije Nemanjića, Srbija je uspela da postane znatno snažna zemlja, koja se uzdigla među evropskim liderima.
Svi srednjevekovni srpski vladari su ostali upamćeni u narodu, najčešće po slavnim događajima. Sa njima se nisu mogli meriti ni evropski vladari toga doba.
Čovek koji je svakako najzaslužniji za jačanje srpske države, u narodu je dugo ostao poznat kao ,,Silni“, a u istoriji kao Stefan Uroš IV Dušan.
1. RANI ŽIVOT

Stefan Dušan je rođen oko 1308. godine, kao sin Stefana Dečanskog. Svoje rano detinjstvo nije proveo u radosti, jer je dugo godina živeo u izgnanstvu. Kralj Milutin (Dušanov deda), je proterao Stefana Dečanskog i njegovu porodicu, na vizantijski dvor u Carigrad.
2. MLADI KRALJ

Nakon smrti kralja Milutina, 1321. godine, Stefan Dečanski se, uz posredstvo crkve, krunisao za kralja Srbije, a njegov sin Stefan Dušan bio je krunisan za ,,mladog kralja“.Mladi kralj se vrlo brzo istakao kao sposoban vojskovođa i vladar. Prvu priliku za dokazivanjem, Dušan je dobio vrlo brzo.

Kada je bugarsku car Mihailo rešio da svoje kraljevstvo, uz pomoć Vizantije, proširi na račun Srbije, preduzeo je hitnu akciju. Prvo što je uradio, proterao je sa svog dvora, svoju suprugu Anu, sestru srpskog kralja Stefana Dečanskog, i tako otvoreno pokazao da se sprema rat sa Srbijom.
Bugarska vojska je u svojim redovima, pored Bugara, imala i odrede Tatara i Oseta, a i nekoliko odreda koje je poslao vlaški knez Basaraba . Vizantinci su poslali svoju vojsku u susret Bugarima, koja bi združenim snagama trebala da napadne Srbiju. Stefan Dečanski je hteo da spreči spajanje bugarske i vizantijske vojske, pa je odmah počeo regrutovanje Srba, a i dovodio je nemačke najamne vojnike. Iako je srpska vojska, očekivala napad na drugom mestu, brzo se preorganizovala i premestila severno od Velbužda, na reci Kamenče. Pošto se vizantijska vojska još nije spojila sa bugarskom, srpska i bugarska vojska su došle u sukob. Srpska vojska nije naišla na organizovani otpor, jer je bugarske vojnike zatekla razbijene po okrugu Velbužda, kako pljačkaju mesta. Srbi su to iskoristili, i otpočeli su glavni napad, 28. jula 1330. godine. Vrhovni zapovednik srpske vojske je bio kralj Stefan Dečanski, a jednim delom vojske je komandovao mladi kralj Stefan Dušan . Bugari nisu uspeli da se organizuju, pa su stradali pod naletom, prvenstveno srpske konjice sastavljene od najamnika, a zatim i srpske pešadije. Dušan je tada pokazao izuzetnu hrabrost na bojnom polju, i veštinu komandovanja, a kralj Stefan je data pokazao veoma ljudsku osobinu, jer je bugarskog kralja Mihaila, koji je ubijen u pokušaju bekstva, sahranio u crkvi svetog Đorđa , u blizini Kumanova.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Istorija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari