Odlomak

Stanje stočarstva i proizvodnje mleka u Opštinama Sjenica,Tutin i Prijepolje
Područje ove tri opötine je brdsko ñ planinsko područje,gde kvalitetni i zdravi paönjaci pruûaju povoljne uslove za razvoj stočarstva.U strukturi stoke uglavnom se gaje goveda,ovce,a manje koze.Osnovna grana stočarstva je proizvodnja mleka. Podaci o brojnom stanju stoke u poslednjih deset godina govore da nije bilo značajnijih promena i ulaganja u oblasti govedarstva,dok brojno stanje ovaca pokazuje trend drastičnog smanjenja pa ako se takvo stanje nastavi,za nekoliko godina ovca će biti veoma retka vrsta. Saobraćajne prilike ,udaljenost od većih potroöačkih centara i odsustvo preradjivačkih kapacitetauslovili su preradu mleka u autohtone mlečne proizvode i to:sir,kajmak,maslo,pavlaka sa paprikom.  Stočarsku proizvodnju i preradu karakteriöe usitnjenost proizvodnje i varijabilan kvalitet proizvoda kao i ekstenzivnost. Ekstenzivnost se odnosi na način koriöćenja paönjaka,na rasni sastav,muûu kao i sistem uzgoja kojiobuhvata napajanje,ishranu i izdjubrivanje. Problemi na ovom području karakteristični su i za druga područja stočarske proizvodnje.Ti problemi
su :

  • niske i nesigurne cene
  • nemogućnost čuvanja proizvoda za duûi period
  • oteûana realizacija proizvoda

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Agronomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese