Odlomak

Sistemi radio veza predstavljaju veliku tehnološku grupciju u profesionalnim telekominikacija. Radio signali se prenose posredstvom elektomagnetskih talasa koji se generišu u predajniku i detektiraju u prijemniku. Pojava prostiranja elektromagnetskih talasa javlja se na višim frekvencijama. Prijenos signala koji sadrže informaciju pomoću radio valova nije moguć bez prethodnog postupka modulacije kojim se spektar signala iz osnovnog opsega prebacuje u raspon visokih frekvencija. Neophodno je korištenje nosioca (carrier).
Radio prijemnik je elektronski uređaj kojim se iz niza elektromagnetskih signala indukovanih u anteni prijemnika, izdvaja, pojačava i detektuje signal korisne informacije. Isprva se energija promjenjivog elektromagnetnog polja (radio-talasa) pretvara u električnu energiju, a završni izlaz je obično u obliku zvuka (zvučnik) ili prikaza na ekranu (radar). Radio-prijemnici se primjenjuju za prijem radio-difuznog programa, televizijskog programa (slike i zvuka, kao dijelovi sklopa), daljinsku kontrolu uređaja, radio-komunikaciju, radio-astronomiju i u druge svrhe.
Radio-prijemnik elektronski uređaj koji reaguje na elektromagnetnu energiju prihvaćenu antenom vezanom na njegov ulaz, te tako u zajednici s radio-odašiljačem omogućuje bežični prenos signala s jednog mjesta na drugo.

1. RADIO-PRIJEMNIK
Radio-prijemnik je elektronski uređaj kojim se iz niza elektromagnetskih signala indukovanih u anteni prijemnika, izdvaja, pojačava i detektuje signal korisne informacije.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Elektrotehnika

Više u Maturski Radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese