Odlomak

Pojam informacionog sistema znatno je širi u odnosu na računar i računarsku obradu podataka. Drugim rečima, to znači da informacioni sistem obuhvata kompjuterizovane i nekompjuterizovane delove informacione delatnosti, što upućuje na zaključak da informacioni sistem postoji i onda kada nema računarske podrške.
Savremeno poslovanje karakterišu brze promene u okruženju i sve veži pritisak konkurencije. Menadžment poslovnih sistemu mora stalno da pronalazi rešenja za sve turbulentnije poslovno okruženje. Između ostalih i pitanja razvoja sopstvene strategije u oblasti: poslovanja, automatizacije, integracije, informacije i iskorišćenja resursa.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese