Odlomak

Radni odnos se zasniva ugovorom o radu i zbog toga je radni odnos tzv. ugovorni odnos. To je najvažnija institucija radnog prava.
Osnovne obaveze za poslodavca jesu da je obavezan da radniku isplati platu za obavljeni posao, dok je radnik u obavezi da samostalno obavlja posao u skladu sa uputstvima poslodavca.
Obe strane, i poslodavac i zaposleni su dužni da se pridržavaju Zakona o radu, kolektivnih ugovora, međunarodnih ugovora, propisa i pravilnika u vezi sa radnim odnosom.
Povoljniji uslovi rada za radnika koji nisu sadržani u Zakonu o radu, ugovaraju se kolektivnim ugovorom, ugovorom o radu ili pravilnikom o radu.
Ugovorom o radu se zasniva radni odnos. Sadržaj ugovora o radu je propisan Zakonom i ugovor se potpisuje pre početka rada. U slučaju da se ugovor ne potpiše tada, smatra se da je zaposleni zasnovao radni odnos na neodređeno vreme danom stupanja na rad.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese