Odlomak

Prenos podataka ili digitalna komunikacija je fizički prenos podataka (digitalni tok bitova) iz jedne tačke u drugu (point-to-point) ili iz jedne tačke u više njih (point-to-multipoint) preko komunikacijskih medija. U prenosu podataka od izvora do odredišta mora se voditi računa o prirodi podataka, o uređajima koji obezbjeđuju prenošenje podataka, o tome kakvo procesiranje ili prilagođavanje se može zahtjevati duž prenosnog puta, a koje bi obezbjedilo razumljive prijemne podatke. U komunikacionom sistemu podaci se prenose iz jedne tačke u drugu posredstvom električnih signala. Signal je električna ili elektromagnetna prezentacija podataka. Signalizacija je čin propagancije signala preko odgovarajućeg medijuma.
Svrha fizičkog nivoa (shodno OSI referentnom modelu) je da obavi prenos povorke bitova sa jedne mašine na drugu. Za prenos se koriste različiti fizički medijumi. Svaki medijum se karakteriše svojim specifičnim propusnim opsegom, kašnjenjem, cijenom, kao i jednostavnošću instalacije i održavanja. Medijum (put) preko koga se prostire elektromagnetni talas/električni signal može biti izveden kao trasiran ili netrasiran.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Maturski Radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese