Odlomak

Organizaciona struktura je bitno sredstvo pomoću koga rukovodstvo utiče na postavljene ciljeve. Efektiva organizaciona struktura omogućava menadžerima da izvrše alokaciju resursa u skladu sa ciljevima definisanim u procesu planiranja.
Kao eksplicitan pojavni oblik organizaciona struktura preduzeća je prepoznatljiva u svakoj organizaciji (preduzeću) i iskazuje se organizacionom šemom. Orgnizaiona struktura se može definisati kao sistem veza i odnosa između elemanata u organizaciji preduzeća koji se projektuju za relativno duže vreme.
Organizaciona struktur je najvažniji element organizacije, to je rezultat procesa organizovanja i hijerarhijski su uređene tako da su zaposleni u organizacijama na svakom nivou subordinirani onima koji su na višem hijerarhijskom nivou.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari