Odlomak

UVOD

U vrijeme stalnih ekonomskih previranja i doba recesije životni standard i osobna potrošnja kristalizirali su se kao eminentne teme brojnih znanstvenih istraživanja, socioloških praćenja kao i medijske pažnje. Ovaj seminarski rad jednim dijelom teorijski pokriva značenje kao i tematiku životnog standarda i osobne potrošnje dok drugim dijelom prikazuje najnovija istraživanja o osobnoj potrošnju građana Republike Hrvatske u 2009. godini kao i regionalne razlike životnog standard.

 

Životni standard je vrlo složena i dinamična ekonomsko-socijalna kategorija, pa zbog toga ne postoji općeprihvaćena definicija pojma životnog standarda. Jedna od standardnih definicija životnog standarda govori da se životni standard sastoji od dobara i usluga pomoću koji pojedinci ili porodice žele postići zadovoljavanje svojih potreba. Naglasak je pri tome na zemlje s visokim dohotkom po stanovniku i na strukturu potreba koje se ipak i u takvim uvjetima mogu samo jednim dijelom zadovoljiti.

 

 

 

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari