Odlomak

1. UVOD
Abdominalna punkcija (paracenteza) je punkcija trbušnog zida sa uvođenjem igle u trbušnu šupljinu kojom se dokazuje postojanje tečnosti i uzimanja materijala radi analize.
Tečnost ( bistra, gnoj, krv ) šalje se na:
1. laboratorijske pretrage (belančevine, broj leukocita)
2. citološku analizu ( vrsta ćelija)
3. bakteriološku kulturu (postojanje određenih mikrobioloških uzročnika).
Osim u dijagnostičke svrhe, paracenteza se izvodi i u slučaju kada je zbog velike količine tečnosti kompromituje disanje, uz slabiji terapijski odgovor na diuretike. Moguće komplikacije su:
• unošenje infekcije
• perforacija šupljeg organa ili krvnog suda.
Ishrаnа bolesnikа je vаžаn deo lečenjа, češće kаo pomoćnа, а ponekаdа i kаo osnovnа terаpijа. U širem smislu nutritivnа terаpijа obuhvаtа sve oblike ishrаne bolesnikа, dok u užem smislu obuhvаtа ishrаnu pаcijenаtа sа izmenjenim mogućnostimа zа normаlnu ishrаnu i tаdа se primenjuje enterаlnа i/ili pаrenterаlnа ishrаnа odnosno veštаčkа ishrаnа bolesnikа.

2. ABDOMINALNA PUNKCIJA
Abdominalna punkcija ili paracenteza je dijagnostička i terapijska metoda kojom se evakuiše sadržaj (ascit) iz trbušne (peritonealne šupljine). Tokom intervencije, pacijent se nalazi u ležećem položaju.
Granice sadržaja koji se evakuiše određuju se fizikalnim pregledom ili ultrazvukom trbuha. Polje punkcije se dezinfikuje i nakon toga se specijalnim iglama ili setom za jednokratnu upotrebu punktira sadržaj (ascit). Ako se radi u diajgnostičke svrhe, sadržaj se šalje na: biohemijsku analizu i citologiju (određivanje specifične težine, ukupnog broj ćelijskih elemenata, broja leukocita i leukocitarne formule, prisustvo malignih ćelija, određivanje nivoa ukupnih proteina, glukoze, amilaze, LDH), i na mikrobiološku analizu.
Kada se radi terapijska paracenteza, u zavisnosti od količine tečnosti moguće je evakuisati i 4-5 l tečnosti uz primenu plazma ekspandera.
Priprema pacijenta zahteva samo potpuno pražnjenje mokraćne bešike.
Metoda je lako bolna. Danas se paracenteza rutinski izvodi, ali su moguće komplikacije i one su: moguće unošenje infekcije, perforacije šupljih organa trbušne duplje i krvavljenje.

2.1. Priprema materijala
• Lavor (boca kontejner)
• Flasteri
• Sterilne rukavice
• Sistem za infuziju
• Sterilna gaza
• Zaštitne podloge za posteljinu
• Igla ili kanila
• Povidon jod
• Špric 5-10 ccm

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Maturski Radovi

Više u Skripte

Komentari