Odlomak

1. Čime se bave informacione tehnologije (IT)?
IT koriste računare i računarske programe da konvertuju, uskladište, štite, obrađuju,bezbjedno šalju i primaju informacije.

 

 

2. Šta se označava pojmom informacioni resursi? Koja su tri nivoa obrade računarom?
Podaci, informacije i znanje uobičajeno se danas označavaju pojmom informacioni resursi.

 

 

3 nivoa su:

 • obrada podataka
 • obrada informacija
 • obrada znanja

3. Šta je podatak?
Podaci su činjenice, pojmovi ili događaji predstavljeni (zapisani, registrovani) na unaprijed dogovoren, formalizovan način. Podatak je reprezentacija činjenice ili ideje pogodna za komunikaciju, interpretaciju i obradu od strane ljudi i upravljačkih mašina. Prikazivanjem informacija u formalizovanom obliku pogodnom za zapisivanje, prenos, skadištenje i obradu nastaju podaci.

 

 

4. Šta je informacija? Od čega se sastoji informacija?

 • Informacija je primljena i shvaćena poruka (Prinston)
 • “Informacija je inkrement znanja”, njenim postojanjem je naše znanje o nečemu uvećano.
 • Informacija je sve ono što daje nove podatke, ili nova obavještenja o nekoj činjenici ili nekom događaju, koji nisu bili ranije poznati,
 • “Informacija je podatak u nekom kontekstu“.

 

 

5. Koja je razlika između podatka i informacije? Objasniti nekim primjerom!
Potrebno je uvidjeti da se informacija sastoji od podatka i značenja koje mu je dodijeljeno. Podatak u bukvalnom prevodu sa latinskog jezika znači “nešto što je dato”.
Podatak: Sto – informacija: moj sto u kuhinji je od drveta

 

 

6. Koje su 4 faze obrade podataka?

1. prikupljanje i unos podataka,
2. organizacija podataka i njihovo čuvanje, tj. skladištenje,

3. obrada podataka pomoću računara, tj. obrada u užem smislu (računanje, sortiranje, grupisanje itd.),
4. izdavanje podataka i rezultata obrade (štampanje, crtanje, itd.). Prezentovanje

U nekim primjenama računara ne moraju postojati sve četiri pomenute faze obrade. Tako, recimo, u mnogim naučno-tehničkim obradama nema uopšte ulaznih podataka, već se podaci izračunavaju u računaru kao, recimo, pri izračunavanju logaritamskih tablica, slučajnih brojeva itd.

 

 

 

7. Šta je znanje i kakva je njegova uloga?
Znanje predstavlja rezultat spoznaje realnog svijeta. Znanje predstavlja formalizovanu informaciju na koju se poziva ili koja se koristi u procesuzaključivanja. Uloga znanja je u tome što se na osnovu postojećeg znanja i nekih poznatih polaznih činjenica o problemu postupkom zaključivanja (izvođenja) mogu dobijati nove činjenice.

 

 

 

8. Šta je informaciona tehnologija, a šta IT sistem?
Informaciona tehnologija je: izučavanje, dizajn, razvoj, implementacija i podrška ili upravljanje računarskim informacionim sistemima (IS), softverskim aplikacijama i hardverom
IT sistemi su sistemi koji koriste informacione tehnologije

 

 

9. Navesti nekoliko obaveza koje podrazumijeva administracija?

 • planiranje logične i efikasne mreže
 • instalacija velikog broja mašina koje se kasnije lako mogu nadograditi
 • odlučivanje koji su servisi neophodni
 • planiranje i uvođenje adekvatnih sigurnosnih mehanizama
 • obezbjeđenje komfornog okruženje korisnicima
 • razvijanje načina za popravke grešaka i problema koji se pojave
 • praćenje i razumijevanje kako koristiti ogromnu količinu znanja koje se povećava svake godine.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Skripte

Komentari