Odlomak

Administrativno poslovanje

•    organi uprave
•    ustanove
•    preduzeca

Kancelarisko poslovanje

•    u užem smislu
•    u širem smislu

 

 

 

Administrativno poslovanje
Administrativno poslovanje je upravljanje i planiranje kancelariskih poslova organa upravljanja, ustanova i preduzeća.
Da bi se poslovai obavljali brže uz jednostavnu komunikaciju zaposlenih vrši se podela na odeljenja i odseke.

•    Organi uprave cine: ministarstva, službe; narodne skupštine, služba predsednika republike, vlade, organi opština, gradova, organi autonomnih pokrajna koja vrše poslove državne uprave.
•    Ustanove: insitucije i organizacije u oblasti obrazovanja, kulture, sporta, vojne ustanove.
•    Preduzeca cine proizvodne i neproizvodne organizacije sa društvenim, mesovitim, privatnim oblicima svojine i kapitala.

 

 

 

Kancelarisko poslovanje

Kancelarisko poslovanje predstavlja deo administrativnog posloanja ono se deli na : kancelarisko poslovanje u širem i užem smislu.

•    Kancelarisko poslovanje u užem smislu obuhvata administrativno-tehnicke poslove prijema evidentiranja i rasporedjivanja pošte i akata njihovo otpremanje, arhiviranje, cuvanje.
•    Kancelarisko poslovanje u širem smislu obuhvata administrativne poslove planiranja i organizovanja administracije.

Uredbom o kancelariskom poslovanju odredjuje se nacin rada organa državne uprave.
Nacela kancelariskog poslovanja

1.    nacelo budnosti i poverljivosti
2.    nacelo tacnosti
3.    nacelo ekspeditivnosti i efikasosti
4.    necelo jednobraznosti
5.    nacelo ekonomicnosti i racionalnosti
6.    nacelo jednostavnosti i preglednosti

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari