Odlomak

Uvod – Adobe Photoshop
U današnje vreme računari imaju veliku primenu u čuvanju i obradi slika u raznim formatima. Padom cena digitalnih fotoaparata i skenera sve više slika se čuva u digitalnom obliku na
računaru. Računari su postali nezamjenjiv alat za obradu i retuširanje fotografija. Web je nezamisliv bez slikovnog sadržaja, zauzima značajno mesto u prezentovanju i oglašavanju preduzeća i ustanova. Slike koje se prezentuju na Web-u potrebno je obraditi i sačuvati u formatu prikladnom za prikaz i prienos preko Interneta.

 

 

 

Šta je Adobe Photoshop?
Photoshop je grafički program koji su razvili stručnjaci Adobe-ovog kreativnog tima za Windows i Macintosh platformu. To je program za dizajniranje i uređivanje slika i fotografija i kao takav pretežito se koristi od strane grafičkih dizajnera i nakladnika. Dopušta manipulaciju sa slikama i stvaranje specijalnih efekata, a na naprednijoj verziji moguće je od mnogo pojedinačnih slika načiniti složene slike kojima se mogu promeniti boje i po želji im uređivati pozadinu. Premda se uglavnom koristi za retuširanje i manipulaciju fotografijama, može ga se koristiti za stvaranje slika odpočetka ili na temelju postojeće fotografije. Photoshop je vrlo moćan program za uređivanje sa neverovatnim postavkama i upravo zbog velikih mogućnosti koje nudi vrlo je teško u kratkom vremenu temeljno ga proučiti pa ćemo se bazirati na opis rada s osnovnim alatima, a na primerima objasniti neke naprednije alate. Takođe treba imati na umu da često trebamo koristiti i nekoliko različitih alata da bismo stvorili željene efekte, a mnogi od tih alata, da bi ih se uspešno koristilo, zahtevaju vežbanje i uporabu mašte.

 

 

 

Traka glavnog menija (The Menu Bar)

Glavni meni (izbornik) sadrži mnoge naredbe Photoshopa. Nalazi se ispod naslova ekrana ili trake (The Title Bar) i funkcionira poput izbornika koje srećemo u većini Windows programa.

 

 

 

Prozor dokumenta (The Document Window)

Svi otvoreni dokumenti pojavljuju se u prozoru dokumenta koji možemo pomerati tako što držimo pritisnuti levi klik miša na naslovnoj traci otvorenog prozora i „vučemo“ ga u
željenom smeru.

 

 

 

Alatni okvir (The Toolbox)
Alatni okvir se obično nalazi na levoj strani ekrana i sadrži mnoštvo alata koji mogu pomoći  pri uređenju grafičkih materijala. Kada je jedan od alata trenutno odabran, izgleda poput
pritisnutog dugmeta (Button). Željeni alat možemo odabrati klikom leve tipke miša ili  4prečicama sa tastature. Ako nismo sigurni šta ikonica alata predstavlja, potrebno je namestiti
pokazivač miša preko nje i pojavi će se „oblačić“ (Tool Tip) sa imenom alata i njegovom  prečicom. Evo i nekih osnovnih alata i objašnjenje čemu mogu da posluže.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari