Odlomak

Adrenergički ( simpatikomimetici ) lekovi prouzrokuju slične ili identične efekte kao i stimulacija adrenergičkih nerava.Oni to čine delujući direktno na adrenergičke receptore koji se nalaze u efektornim organima, ili indirektno, tj. oslobađajući kateholamine iz adrenergičkih nerava.Ima u ovoj grupi lekova koji deluju i direktno i indirektno.
Vrlo intezivno istraživanje adrenergičkih supstancija u toku poslednjih četrdeset godina dalo je tako značajne rezultate da je to bio razlog dodeljivanju nekoliko Nobelovih nagrada.Interesovanje za adrenergičke supstancije je veliko zbog njihovog značaja u fiziološkim i patofiziološkim procesima, kao i zbog njihovog značaja za delovanje drugih lekova.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 23 stranica
  • Farmakologija Prof.dr Petar Milic
  • Školska godina: Prof.dr Petar Milic
  • Seminarski radovi, Skripte, Medicina
  • Srbija,  Ćuprija,  Visoka medicinska škola strukovnih studija u Ćupriji  

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari