Odlomak

UVOD

Prvi radovi na eksploataciji uglja na području gatačkog ugljenog basena započeti su 1954.g. na izdancima glavnog ugljenog sloja. Dugogodišnji geološki istražni radovi ukazali su na činjenicu da Gatačko polje predstavlja veliki ugljeni basen, sa rezervama uglja visokog kvaliteta koje je ekonomično eksploatisati.
U skladu sa urađenom investiciono-tehničkom dokumentacijom, 1977.g. započeta je izgradnja energetskog kompleksa R i TE Gacko.1982. godine, na prostoru Zapadnog eksploatacionog polja pušten je u rad rudnik lignita “Gračanica” sa godišnjim kapacitetom 1.800.000 t uglja i 3.200.000 m3 otkrivke. PK “Gračanica” ograničen je regulisanim koritima rijeke Gračanice sa istoka, Mušnice sa juga i Gojkovića potoka sa zapada.
Termoelektrana Gacko je blokovskog tipa instalisane snage 300 MW i kao gorivo koristi lignit iz PK “Gračanica”. Uključena je u elektroenergetski sistem Bosne i Hercegovine preko izgrađene TS Gacko 380/110/35 kV. Rezervno napajanje električnom energijom obezbjeđeno je preko dalekovoda 110 kV Termoelektrana – TS Bileća.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese