Odlomak

UVOD

Savremeno tržište karakteriše kompleksnost, turbulentnost i porast neizvesnosti izazvan čestim pojavama inovacija u svim oblastima poslovanja. Inovacije jačaju kompetitivnost i dovode do diskontinuiteta koji utiče na prestanak važenja dotadašnjeg načina poslovnog razmišljanja, odlučivanja i akcije. Preduzeća su primorana da neprekidno prikupljaju informacije i o svom unutrašnjem okruženju (o sopstvenim snagama i slabostima), ali pre svega o spoljnom okruženju – potrošačima, konkurentima, partnerima, državi i njenoj ekonomskoj politici. Informacije su bitne ne samo zbog praćenja okruženja, već i zbog predvidjanja kretanja u okruženju, ali i zbog kreiranja promena koje bi mogle unaprediti poslovanje i poboljšati konkurentnost preduzeća. Zbog svega navedenog značaj koji informacije imaju za jedno preduzeće, bez obzira na njegovu veličinu i delatnost kojom se bavi, ogroman je. Bez kvalitetnih informacija nema ni kvalitetnih poslovnih odluka.
Savremena preduzeća prihvatila su marketing koncepciju po kojoj je u fokusu preduzeća potrošač, njegove potrebe i želje. Da bi uspešno poslovalo, preduzeće mora da upozna potrošača svojih proizvoda/usluga, da prepozna njegove potrebe, da bude sposobno da ih predvidi i da ih zadovolji bolje nego konkurencija. Zbog toga, neophodno je kontinuirano prikupljati informacije o potrošačima kako bi se donosile kvalitetne poslovne odluke koje će uticati na poboljšanje pozicije koje preduzeće zauzima na tržištu.
Svrha istraživanja i analize tržišnih mogućnosti jeste ostvarivanje dugoročne konkurentske prednosti. U savremenom okruženju neke od mogućnosti koje se ističu jeste izgradnja dobrih dugoročnih odnosa sa kupcima i partnerima, visok nivo usluživanja, razvijanje efektivnog koncepta internog marketinga, inovacije, primena IT-a ali i kreiranje visokih barijera ulasku novih konkurenata, kao što su visoki troškovi istraživanja i razvoja ili visoki promocioni troškovi.

1.POJAM MARKETINGA

Marketing je novo, važno i dinamično područje poslovne ekonomije, ne samo za izučavanje, nego i za preduzeća koja se bave proizvodnom delatnošću, ali i ne samo za njih.On je važan zbog toga što značajno utiče na svakodnevni život potrošača, društva i privrednih subjekata bez obzira da li se radi o uspehu ili njihovom neuspehu.Imajući to u vidu, možemo da kažemo da je marketing jedan od glavnih elemenata koji koriste privredni subjekti u njihovom stalnom traganju za rastom, ali i za opstankom.
Marketing kao proces je dinamične kategorije, jer se obavlja u realnom svetu, i menja se stalno. Kao naučna disciplina je doživeo takvu ekspanziju, da se nema sa kojom uporedjivati.U svim zemljama tržišne privrede marketing koncept je imao značajnu ulogu, jer su tržište i njegovi zakoni dobijali sve veću ulogu kao osnovni regulatori privredjivanja. U našoj zemlji, primena marketinga se stalno povećava iz razloga što su tržište i njegovi zakoni došli do punog izražaja, a izmenio se i sistem privredjivanja.
Sama reč marketing je imala skromno značenje njenim koriščenjem sve do 50-tih godina 20 veka. Inače, prema Drakeru, termin marketing je prvi put upotrebljena u privredi u godišnjem izveštaju preduzeća Dženeral Motors za 1952.godinu.Medjutim, veoma je teško reći, jer nema pouzdanih informacija, da li se ranije koristila reč marketing.Veruje se da je termin stvoren poodavno u procesu trgovine na tržištu. Marketing je reč, kovanica anglosaksonskog porekla, i njeno etimološko značenje je stavljanje na tržište(market je tržište, a sufiks ing ima više značenja).Neki autori su mišljenja da ”ing” predstavlja glagolski nastavak, na osnovu čega se dobija glagolska imenica marketing, koja bi u tom slučaju bila prevodiva u smislu naše reči ”trženje” ili ” utrživanje”..Inače, za sada nije poznato da je u nekoj zemlji pronadjen adekvatan prevod tog termina. U definisanju termina marketing, mora se poći na značenju reči tržište.Iako postoji veći broj definicija tržišta, opredelili smo se za definiciju tržišta koju je dao Kotler : ”Tržište je arena za potencijalnu razmenu”.Na osnovu koje proizilazi definicija marketinga: “ Marketing je društveni i upravljački proces kojim – putem stvaranja i razmene proizvoda i usluga sa drugima – pojedinci i grupe dobijaju ono što im je potrebno i što žele”(Kotler,2004,str.9).
Važno je naglasiti da se u svim njegovim upotrebama termin tržište odnosi na mesto gde se obavlja razmena.Proizvodi i usluge se razmenjuju za druge proizvode i usluge, odnosno novac.Čak se i novac može razmenjivati za novac, kao što je slučaj na tržištu novca. Postoji mišljenje da se u poslednjih nekoliko godina, marketing posmatra sve više kao proces razmene.Ovo iz razloga, što skoro u svakoj njegovoj definiciji, jedan njen deo se odnosi na razmenu, a možemo da kažemo da se radi o centralnom delu. Upravo, razmena je davanje nečega od vrednosti u zamenu za nešto od vrednosti.Ono što se dobija i daje ne mora biti samo fizički proizvod ili novac, već može biti ideja, poklon u dobrotvorne svrhe, predavanje na fakultetu, ili pak, ponuda za posao.Sve što je potrebno to je da se razmeni nešto što ima neku vrednost.
Naglašava se da je marketing proces koji ima u svom zadatku da stvara i razrešava odnose razmene.U tom kontekstu razmena se posmatra kao transakcija koja se odigrava između pojedinca i društvenih grupa.U toj transakciji, marketingom se mora upravljati kako bi došlo do razmene između prodavca i kupca.Upravljanje marketing aktivnostima je nužno da bi se došlo do satisfakcije potrošača putem procesa razmene. Zapravo, marketing je način povezivanja preduzeća sa njegovom sredinom u kojoj se obvlja proces razmene u savremenoj privredi.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Diplomski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese