Odlomak

ANATOMIJA ČOVJEKA

 

 1. OSTEOLOGIJA

Kosti glave

Kosti glave se dijele na kosti lubanje (ossa cranii) i kosti lica (ossa faciei).
Lubanju čine 4 središnje, neparne kosti i 2 bočne, parne kosti. Neparne kosti lubanje su:

 1. Os occipitale – potiljačna kost
 2. Os sphenoidale – klinasta kost
 3. Os ethmoidale – sitasta kost
 4. Os frontale – čeona kost

Parne kosti lubanje su:

 1. Os temporale – sljepoočna kost
 2. Os parientale – tjemena kost

 

Kostur lica čini 15 kostiju, od kojih je 6 parnih i 3 neparne .

Parne kosti lica su:

 1. Maxilla – gornja vilica
 2. Os nasale – nosna kost
 3. Os lacrimale – suzna kost
 4. Os zygomaticum – jagodična kost
 5. Os palatinum – nepčana kost
 6. Concha nasalis inferior – donja nosna školjka

Neparne kosti lica su:

 1. Vomer – ralo ili lemeš
 2. Os hyoideum – podjezična kost
 3. Mandibula – donja vilica

 

 

Kostur trupa

U kostur trupa spadaju kosti kralježnice i kosti grudnog koša.

Kosti kralježnice:

Kralježnica (columna vertebralis) – čine je kratke kosti, nepravilnog oblika – kralješci (vertebrae), čiji ukupan broj iznosi 33 – 34. Prema dijelu trupa kojem pripadaju dijele se na:

 • 7 vratnih (vertebrae cervicales)
 • 12 prsnih ( vertebrae toracicae)
 • 5 slabinskih (vertebrae lumbales)
 • 5 križnih ( os sacrum)
 • 4-5 tritična ( os coccygis)

Prva 24 kralješka su slobodna i pokretljiva jedan prema drugome. Posljednjih 9-10 kralješaka su međusobno srasli i oblikuju 2 kosti, križnu i trtičnu, koje ulaze u sastav zdjeličnog pojasa.

 

Vratni kralješci

Od vratnih kralješaka svojim se oblikom izdvajaju prvi i drugi. Prvi sratni kralješak, nosač ili atlas, odlikuje se time što nema tijela, već je sastavljen od 2 luka.

Drugi vratni kralješak, obrtač ili axis, na gornjoj strani svoga tijela nosi nastavak, zub (dens), koji se uvlači u prednji dio otvora kralješka atlasa.

Kosti grudnog koša

Grudni koš (thorax) oblikuju rebra (costae) i rebarne hrskavice, grudna kost (sternum) i grudni dio kralježnice.

Od 12 pari rebara samo se prvih 7 pari spaja sa svojim rebarnim hrskavicama s grudnom kosti i prestavljaju prava rebra – costae verae. Ostala su lažna rebra – costae spuriae.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

 • 21 stranica
 • Anatomija čovjeka dr.sc. Bogomir Ostojić, doc.
 • Školska godina: dr.sc. Bogomir Ostojić, doc.
 • Seminarski radovi, Skripte, Medicina
 • Bosna i Hercegovina,  Mostar,  UNIVERZITET U MOSTARU - Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti  

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari