Odlomak

Toksikologija se definiše kao grana nauke koja proučava otrove, gdje se pod otrovom smatra supstanca koja daje štetne efekte na živi organizam. Toksikologija također uključuje i proučavanje štetnih efekata koji su uzrokovani fizičkim pojavama, kao npr. zračenje, buka, itd. Riječ toksikologija je nastala od latinske riječi toxicus (otrovno), a ona je nastala of grčke riječi toxikόn, koja se odnosila na otrov u koji su se uranjale strijele

• Subakutna ekspozicija – ekspozicija u trajanju od nekoliko sedmica do jednog mjeseca
• Subhronična ekspozicija – ekspozicija koja se ponavlja u dužem vremenskom intervalu (za testiranje na životinjama 1 – 3 mjeseca)
• Hronična ekspozicija – ekspozicija u dugom periodu (više od tri mjeseca).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 13 stranica
  • Toksikološka hemija -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Farmacija
  • Bosna i Hercegovina,  Banja Luka,  UNIVERZITET U BANJA LUCI Tehnološki fakultet  

Više u Farmacija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari