Odlomak

1. Uvod
Zvuk je fenomen koji je rezultat vibracije materijala. Karakteriše se kao mehanički talas koji nosi mehaničku energiju. Za prijenos ove energije između predajnika i prijemnika neophodan je medij. Medij može biti kruta tvar, tečnost ili gas. U normalnim uslovima, brzina zvuka je 330m/s.
SONAR ili Sound Navigation and Ranging predstavlja tehniku bezkontaktnog mjerenja udaljenosti i uglavnom se koristi u podmornicama. U ovoj tehnici, zvučni talasi visokih frekvencija se odašiljaju sa predajnika a reflektovani eho od mete se registruje na prijemniku. Kako je brzina zvučnih talasa poznata, mjerenjem vremena putovanja, može se izračunati udaljenost između izvora i cilja. U zavisnosti od frekvencije zvučnog talasa, SONAR može biti Infrasonic ili Ultrasonic. Ultrasonic senzor proizvodi zvučne talase s frekvencijama iznad čujnog opsega (20Hz do 20kHz). Kod Infrasonic senzora, frekvencija zvučnog talasa je manja od 20Hz.
Iako se oslanjaju na dvije fundamentalno različite vrste prijenosa talasa, RADAR (Radio Detection and Ranging) i SONAR (Sound Navigation and Ranging), oba su sistemi daljinskog sensinga.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Elektrotehnika

Više u Maturski Radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese