Odlomak

ARHITEKTURA RAČUNARA
1. Opšti pojmovi
Računarski hardver – pod hardverom racunara podrazumevaju se njegove komponente, zapravo ono što se moze “videti i opipati“
Softver – ili programska podrska racunara obuhvata sve programe koji se mogu koristiti na nekom racunarskom sistemu. Programska podrska deli se na sistemski softver i aplikacioni softver
Hijerarhijska struktura- Sam racunar predstavlja jedan hijerarhijski organizovan sistem. On predstavlja strukturu komponenata i funkcija.
1. Opšti pojmovi
Podatak – Registrovanje činjenice o Ijudima, predmetima, pojmovima, pravilima, procesima i drugim događajima, objektima ili situacijama nazivaju se opštim imenom podaci. Podacima se na određeni formalizovani način predstavljaju sirove činjenice o realnom svetu u takozvanom simbo/ičkom obliku.
Informacija-Kada je za neku odredenu primenu potrebno, izdvajaju se ili na određeni način formiraju oni podaci koji imaju neki značaj za korisnika i mogu da ga motivišu na preduzmanje određenih akcija. Ovakvi podaci nazivaju se informacije” .
1. Opšti pojmovi
RAČUNARSKI HARDVER – Hardver ili tehnicka podrska obuhvata fizicke komponente sistema kao što su integrisana kola, transformatori, elektromehanicke pokretacke jedinice diskova i disketa, svetlece diode i drugo.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese