Odlomak

1.    UVOD

S razvojem tehnike i drugih biomedicinskih nauka omogućen je razvoj novih hirurških metoda. U svrhu poboljšanja operativnih tehnika i sprečavanju nastanka hirurških infekcija treba poštovati principe asepse i antisepse.
U prvom dijelu ovog rada govorit ćemo o antisepsi (postupku uništavanja uzročnika infekcije), antisepticima, vrstama antiseptika i načinu njihovog djelovanja, te dezinfekciji u hirurgiji.
Antisepsa je postupak uništavanja uzročnika infekcije u tkivima organizma ili sa instrumenata i aparata koji su zagađeni mikroorganizmima. U postupku antisepse se koriste razne supstance kemijskog ili biološkog porijekla. Antiseptici su sredstva koja koristimo za uništavanjem mikroorganizama na koži pacijenta za vrijeme pripreme pacijenta za operaciju.
U drugom dijelu fokus će biti na asepsi, strilizaciji i hirurškim infekcijama.
Moderni koncept asepse razvio se u 19. stoljeću. Ignaz Semmelweis je pokazao da pranje ruku prije pristupanja porodu smanjuje babinju groznicu. Nakon prijedloga  Louisa Pasteura, Josepha Listera, Baron Lister je uveo korištenje karbolne kiseline kao antiseptik i time smanjenio kirurške infekcija. Lawson Tait je napravio pomak sa antisepse na asepsu, uvođenjem načela i postulata koji vrijede i danas. Ernst von Bergmann, pionir autoklave, uređaja koji se koristi za sterilizaciju kirurških instrumenata. Današnje tehnike asepse uključuju niz koraka koji se nadopunjuju. Prije svega ostaje dobra higijenska praksa.
Osnova moderne kirurgije su četiri postulata:

  •     Zaustavljanje krvarenja,
  •     Asepsa,
  •     Antisepsa i
  •     Anestezija

U ovom radu fokus će biti na dva od četiri navedena postulata: antisepsa i asepsa.

 

 

 
2.    ANTISEPSA

Pojam Antisepsa (gr.anti-protiv + sepsis-truljenje) označava prevenciju sepse antiseptičkim sredstvima. Odnosno antisepsa je postupak suzbijanja i uništavanja patogenih bakterija u rani ili predmetima, a koje dolaze u dodir s ranom. Za njeno postizanje se koristimo hemijskim sredstvima. Materijal pripremljen anti – odnosno a – septički je dezinficiran. Asepsa se postiže fizikalnim metodama. U smislu antisepse se provodi isijecanje kontanimirane rane, sušenje rane. Primjenjuju se hipertonične otopine. Sva kemijska sredstva djeluju djelimično nepovoljno tako sto povećavaju sekreciju, pa povećavaju prijemljivost okolnog tkiva za infekciju. Antiseptici mogu ubrzati pojavu demarkacione upale; demarkaciju rane granulacijom. Antiseptici djeluju po principu osmoze, promjene pH, taloženje bjelančevina, dehidracije, apsorpcije.  Dorland’s kaze: “Antiseptik inhibira rast i razvoj mikroorganizma bez da ih nužno ubije. Aseptik je bez infekcije sterilan…”.
Za dezinfekciju kirurškog materijala danas koristimo asepsu, a rane tretiramo antisepticima, posebno ukoliko nemamo mogućnosti korištenja antibiotika. Npr. Prilikom nesigurnog ishoda terapije i mogućeg komercijalnog iskorištenja životinje (karenca na lijek).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Jedan komentar na “Asepsa i antisepsa”

andriario says:

odlican rad. Svaka Cast

Komentari

Click to access the login or register cheese