Odlomak

U elektrodistributivnom lancu, jedan od najvažnijih zadataka jeste zaštita vodova od prenapona nastalih atmosferskim pražnjenjeima. Razvojem elektroenergetskih sistema i sistema za prenos električne energije, razvile su se i različite tehnike zaštite od atmosferskog pražnjenja.

Atmosferska pražnjenja svojim djelovanjem mogu da izazovu prekid prenosa električne energije, što je posebno izraženo kod vodova sa nižim nazivnim naponom. Način dejstva atmosferskog pražnjenja na izolaciju nadzemnog voda zavisi od njegove konstrukcije. Svi nadzemni vodovi se mogu podijeliti na tri grupe, sa stanoviša ponašanja pr atmosferskim pražnjenjima:
• vodovi na čelično-rešetkastim ili armirano-betosnkim stubovima sa zaštitnim užetom,
• vodovi na čelično-rešetkastim ili armirano-betosnkim stubovima bez zaštitnog užeta,
• vodovi na drvenim stubovima bez zaštitnog užeta.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Elektrotehnika

Više u Maturski Radovi

Više u Skripte

Komentari