Odlomak

UVOD

Tema ovog rada je automatizovanje skladištenih sistema. Danas je sve češća upotreba automatizacije kako u proizvodnim tako i u svim ostalim sistemima. Za analizu automatizovanih skladištenih sistema i izrdau rada korišćeni su svi dostupni materijali.
Rad ima 3 dela.
U prvom delu rada se upoznajemo sa pojmom skladišnih sistema, njegovom strukturom i strategijom.
Drugom delu rada je dodeljena uloga da nas upozna sa automatizovanim skladišnim sistemima, njihovom funkcijom i prednostima.
U trećem delu rada biće reči o primeni automatizovanim skladišnim sistemima.
Cilj izrade ovog rada je bio da se upoznamo sa automatizovanim skladišnim sistemima i uvidimo njihovu ulogu i značaj u poslovanju odnosno olaksanom funkcionisanju skladišta.
1. POJAM SKLADIŠNIH SISTEMA
U lancu proizvodnje skladište možemo da posmatramo kao jedan podsistem mada je skladište samo za sebe jedan poseban sistem. Struktura takvog jednog skladišnog sistema može biti sastavljena od elemenata, podsistema, međusobnih veza u samom sistemu i veza sa okruženjem, a sve u cilju realizacije određenih procesa. Skladišni sistem ima ulazne i izlazne veličine, koje su vezane sa okruženjem u kome je postojano skladište, a u vezi je i sa spoljnim zahtevima. Na slici 1. data je prikaz strukture jednog skladišnog sistema.

Slika 1. Struktura skladišnog sistema

U praksi se srećemo sa nizom različitih materijala koji se mogu skladištiti odnosno čuvati u skladištima pod odgovarajućim uslovima.

Logistika samog skladišta ima zadatak da kreira sisteme za sve vrste skladištenja, transportovanja robe od samog ulaska materijala za skladištenje, preko reprodukcija, za državanja u skladištu do izlasna materijala iz skladišta.

Strategija svakog skladišnog sistema jeste osnovna organizaciona strategijakoja utiče na ukupnu funkcije skladišta.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Mašinstvo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese