Odlomak

Bankarski sistem je jedan od podsistema ukupnog privrednog sistema. Banka je “privredni organizam” koji se u svom poslovanju koristi tuđim sredstvima. Prema klasičnoj bankarskoj teoriji, institucije koje su sposobne da uzimaju depozit i koje se pretežno usmerene na posredovanje u oblasti kredita nazivaju se bankama.
Parleleno sa promenama u okruženju, dolazi do bitnih promna u poslovnoj orijentaciji i poslovanju banaka. To se pre svega odnosi na nove pristupe poslovnoj politici i proceni poslovnog stila banaka. Suština nove filozofije bankarskog poslovanja i nove bankarske strategije je “uspostavljanje” veze banke sa novom promenjenom bankarskom sredinom i brzim i nepredvidivim promenama, posebno preko proizvodnje bankarskog proizvoda i segmentiranja bankarskog procesa (koji počivaju na hartijama od vrednosti), osvajanja novih tržišta, diverzifikacije poslovanja, ostvarivanja stabilnih prihoda, kapitalizacije i drugog. To zahteva iznalaženje novnih načina, metoda i postupaka u poslovanju banaka, čime bi se obezbedile efikasnost, efektivnost i kompetitivnost banke, s jedne strane i održavanje margine izloženosti riziku u prihvatljivim granicima, s druge strane.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari