Odlomak

Generalna hipoteza završnog rada pod nazivom: „Bankarski sektor u Bosni i Hercegovini“ glasi: „Bankarski sektor predstavlja dominantan segment financijskog sistema Bosne i Hercegovine te predstavlja njegov najuspješniji dio“.
Predmet ovog završnog rada je pokazati uspješnost i rezultate bankarskog sektora u BiH kojeg čini Centralna banka BiH i sistem komercijalnih banaka u Federacije BiH i Republike Srpske. Kao poseban primjer, navedena je Sparkasse banka Sarajevo.
Problem unutar ovog rada je bio pokazati kakav je to poslovni segment u kojem su ostvareni najveći uspjesi započetog procesa ekonomskih reformi u BiH te ukazati na koji način se on odrazio na bankarski sektor.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 41 stranica
  • Bankarski sistem Prof. VŠ. Tomislav Stajčić
  • Školska godina: Prof. VŠ. Tomislav Stajčić
  • Diplomski/master radovi, Skripte, Ekonomija
  • Bosna i Hercegovina,  Kiseljak,  Visoka škola 'CEPS-Centar za poslovne studije' u Kiseljaku  

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari