Odlomak

1.Koji su osnovni bankraski sistemi
Bankarski sistem predstavlja organizaciju bankarstva u nekoj zemlji ili grupizemalja u smislu strukture, funkcija, vlasništva i međusobne povezanosti.Dva su osnovna modela finsijskih sistema:
•Nemačko-japanski
– bankarski sitem u kome banke i njihovi krediti imajudominantnu ulogu pri finansiranju preduzeća. Banke su veliki akcionaripreduzeća. Za nemački model bankarsta karakterističan je model univerzalnebanke koja predstavlja kombinaciju komercijalni i investicione banke ipredstavlja glavni izvor finansiranja firmi svih veličina.
•Anglo-saksonski

– model sa razvijenim finansijskim tržištem, primarna ulogau finansiranju preduzeća pripada finansijskom tržištu, uglavnom na osnovuemisije akcija i obeznica, ali i drugih fin.instrumenata. U Americi 1999. donet je zakon kojim se ukida obaveza razdvajanja komercijalnih, investicionihbanaka i osiguravajućih društava.

 

 

 

2.Koje su osnovne karakteristike bankarskog sistema SAD
Centralna banka Sad osnovana je kada je donet federal Reserve Act kojom jeosnovan federalni rezervni sitem sa 12 federalnih rezervnih banaka. Fed uVašingtonu objedinjuje rad federalnih banaka i vrši funkcije cetralne banke (kreirai sporvodi monetarnu politiku, kontroliše polovanje banaka članica, obavljaposlove za vladu Sad-a). Fed emtiuje novac preko državne blagajne koji setranferiše na federalne rezervne banke koje u svojim oblastima snabdevajukomercijalne banke. Fed ima veliki stepen samostalnosti. Komercijalne banke sunajbrojnija vrsta banaka.

 

 

 

3.Koje su osnovne karakteristike bankarskog sistema Nemačke
Centralna banka je Savezna banka (Bundesbank) – predstavlja centralnu bankukoja emituje novac, vodi monetarnu politiku, vodi finansijsko i blagajničkopolsovanje za Saveznu vladu. U svom poslovanju imala je veliki stepenautonomimije koji je sada ograničen Evropskom monetarnom unijom iEvropskom centralnom bankom. Dominira model univerzalne banke.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese