Odlomak

1.    NASTANAK I RAZVOJ BANAKA

NAUKA O BANKARSTVU
Jedna od naučnih disciplina koja naučnom metodom objašnjava jedan aspekt monetarnih faktora i monetarnih transakcija. Bavi se istraživanjem uloge i poslovanja banaka kao značajnih institucija finansijskog i ukupnog ekonomskog sistema zemlje.

Bavi se:
•    funkcija i uloge bankarskog sistema,
•    načina organizovanja bankarskih institucija,
•    bankarskog poslovanja (bankarskih funkcija i operacija),
•    teorije i prakse monetarno-kreditne i devizne politike, te
•    kreditno-bankarskog sistema i njegovog uticaja na ekonomsku politiku zemlje i međunarodne ekonomske i finansijske odnose.

Kao naučna disciplina razvilo se u drugoj polovini XIX vijeka.

Bankarstvo:
prijeko potrebna djelatnost,
djelatnost u promjenama,
jedna od najviše regulisanih djelatnosti,
djelatnost prikupljanja informacija,
djelatnost prenosa informacija,
djelatnost sa fiksnim troškovima,
djelatnost akvizicija,
uslužna djelatnost….

Banke:
najvažnije finansijske institucije,
glavni izvori kredita,
najveći izvori obrtnog kapitala,
najveći kupci državnih obveznica,
poluga za provođenje vladinih stabilizirajućih programa.

NASTANAK I RAZVOJ BANAKA
Razvoj bankarstva omogućila je pojava kovanog novca (između VII i V vijeka p.n.e.).
Rudimentarne pojave bankarstva: mjenjački i založni poslovi.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese