Odlomak

Uvod
U Srbiji je prisutan veoma veliki broj biljnih vrsta. Značajan deo njih pripada lekovitim i aromatičnim biljkama, koje uspevaju uglavnom na šumskim staništima.
Sakupljanje ovog bilja u cilju prerade je relativno skupo i zato se sve više prelazi na njihovo veštačko gajenje.
Za veštačko gajenje lekovitog i aromatičnog bilja u Srbiji postoje pri¬rodni i ekološki uslovi koji nisu do sada dovoljno iskorišćeni.
Veštačko gajenje lekovitog i aromatičnog bilja je pretpostavka za bolje korišćenje ovih sirovina (veći stepen korišćenja) i brži privredni raz¬voj ove oblasti proizvodnje i Srbije u celini.
Prednosti ove proizvodnje se ogledaju i u tome što ista omogućava:

  •  obavljanje radova u vreme koje se ne podudara sa drugim poljoprivrednim     radovima,
  •   angažovanje slobodne radne snage
  •   povećanje količine zdravstveno bezbednih proizvoda
  •   povećanje proizvodnje u nedovoljno korišćenim rasadnicima

Konačno, ova proizvodnja se obavlja na zemljištima nižih bonitetnih (kvalitetnih) klasa, uz rentabilniju proizvodnju od ostalih biljnih produkcija.
Među ovim vrstama je i beli slez (Althaea officinalis) od koje se koristi list, cvet i koren.
U cilju podizanja veštačkih zasada daju se osnovni podaci za uzgoj ove vrste.

 

 

 
Uslovi uspevanja
U našoj zemlji najviše mu odgovaraju uslovi u Vojvodini, odnosno na rečnim ostrvima i ritovima naših većih reka, kao i u uslovima vlažnih livada. Beli slez je biljka kontinentalne i izmenjeno kontinentalne klime. Naročito se uspešno razvija u umereno vlažnoj i toploj klimi. Nije osetljiv na niske temperature u toku zime. Bez oštećenja može da podnese i do ‡30Cº. Naj¬bolje uspeva u krajevima gde godišnje padne preko 600 mm vodenih taloga. Ne daje dobre prinose na velikim nadmorskim visinama.
Za gajenje belog sleza pravilan izbor zemljišta je osnov uspeha. Najveće prinose daje na svežim aluvijalnim nanosima, lakim ritskim crnicama i svim ostalim tipovima zemljišta koja imaju povoljnu fizičku strukturu. Beli slez se ne sme gajiti na smonicama i ostalim tipovima teških zemljišta. Na jako bogatim zemljištima daje rekordne prinose, ali se ovakva zemljišta izbegavaju jer se obično koriste za neku ratarsku kulturu. Za gajenje belog sleza obično se biraju parcele koje su periodično plavljene. Beli slez može bez oštećenja da provede pod vodom 20-30 dana. čim se voda povuče nastavlja normalno da se raz¬vija.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Agronomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari