Odlomak

Proces fotosinteze
Fotosinteza  je važan biohemijski proces u kojem biljke, alge i neke bakterije koriste energiju sunćevog zračenja kao izvor energije za sintezu hrane. Tada se od prostog neorganskog materijala kao što su ugljen-dioksid I voda  sintetišu šećeri. Ti šećeri su monosaharidi.Ovako sintetisane organske materije predstavljaju izvor hrane i energije kako biljkama u kojima se sintetišu tako i u ostalim organizmima na Zemlji, što čini ovaj proces jako bitnim za opstanak života na Zemlji. Fotosinteza je zaslužna za konstantnu proizvodnju kiseonika. Organizni koji proizvode energiju ovim procesom nazivaju se fotoautotrofni organizmi.

 

 

 
Primarni metabolizam
Primarni metaboliti nastaju u primarnom metabolizmu fotoautotrofnih organizama.Metaboliti su intermedijeri i produkti metbolizma. Termin metabolit je ograničen na male molekule. Primarni metabolite direktno učestvuju u normalnom rastu, razvoju i reprodukciji. U primarne metabolite spadaju ugljeni hidrti, belanševine, masti, nukleinske kiseline koje su esencijalne za rast i razvoj kako biljnih tako i drugih vrsta. Procesi primarnog metabolizma odvijaju se na isti način kod svih biljaka.

 

 

Sekundarni metabolizam
Sekundarni metabolizam obuhvata procese katabolizma i transformacije produkata primarnog metabolizma. Produkti sekundarnog metabolizma su sekundarni metaboliti koji su jako raynovrsni po hemijskoj građi. Procesi sekundarnog metabolizma se odvijaju samo u najvećem delu na različite načine kod različitih biljaka.

 

 

 

Uloga sekundarnih metablita
Uloga sekundarnih metabolite može biti dvojaka.
Adaptivna – ona omogućava prilagođavanje biljkaka uslovima spoljašnje sredine.
Zaštitna – sprčava infekcijutkiva i štiti od prekomernog UV zračenja.
Uloga sekundarnih metabolita biljaka kod čoveka
Sekundarni metaboliti imaju farmakoliško ili lekovito delovanje. Najznačajniji sekundarni metaboliti ili farmakološko aktivni sastojci su:
Alkaloidi-su bazni azotni proizvodi biljaka ,imaju specifično dejstvo na organizam ljudi i životinja. Oni su uglavnom otrovni, ispoljavaju jaku fiziološku aktivnost.
Heterozidi( glikozidi) su složena organska jedinjenja sastavljena od dve komponente šećera i aglikona  (nešećerena komponenta). Toksičnost  ovih jedinjenja potiče upravo od nešećerene komponente . Nalaze se u različitim biljnim delovima rastvorenim u ćelijskom soku vakuole.
Saponozidi- su posebna grupa glikozida koji u svom sastavu imaju pored šećeru imaju i triterpenska ili steroidna jedinjenja, a njihovi rastvori kada se mešaju ili mute stvaraju penu.
Tanini- polifenolna jedinja rastvorljiva u rastvorljiva u vodi gradeći koloidne rastvor,oporog su ukusa.
Terpenoidi- najbrojnija grupa sekundarnih metabolita koji ulaze u sastav etarskih ulja, balzama,smole.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese