Odlomak

Biosfera je veoma specifična sfera Zemlje, onaj deo atmosfere, hidrosfere i litosfere naseljen živim bićima, koja su evolutivnim putem organizovana u životne zajednice (biocenoze), kroz jedinstvo žive i nežive prirode u biološke makrosisteme višeg reda, tj. u ekosisteme. Biosfera je, u suštini, ogroman biološki makrosistem, funkcionalan mozaik mnogobrojnih ekosistema, u kome je jedinstvo žive i nežive prirode ostvareno kroz dijalektičko jedinstvo i borbu suprotnosti, kroz dugotrajnu evoluciju uzajamnog prlagođavanja i konkurencije živih bića međusobom, i živih bića sa spoljašnjim fizičkim i hemijskim uslovima sredine. Biosfera je ogroman, planetarni mehanizam, čija je jedna od osnovnih funkcija transformacija Sunčeve energije u potencijalnu hemijsku, vezanu procesom fotosinteze u novostvorenim organskim materijama.
Biosfera Zemlje je prastari, izvanredno složeni, polikomponentni, opšte planetarni, termodinamički otvoreni, autoregulativni sistem živih bića i nežive prirode.Ona akumuliše i preraspodeljuje ogromne resurse energije i određuje sastav i dinamiku zemljine površine, atmosfere i hidrosfere. Biosfera, istovremeno, poseduje i plastičnost i rezistentnost u odnosu na spoljašnje uticaje. Ova plastičnost omogućuje čoveku da, prema svojim potrebama, menja različite komponente biosfere. Ali, ove promene ne smeju da izađu izvan određenih granica, jer bi se time ugrozile složene uzajamne veze koje postoje u biosferi kao sistemu, i koje se nalaze u stanju dinamičke ravnoteže. O svim ovim opasnostima, i ekološkoj suštini koja se iza njih krije, prethodno je već bilo dovoljno rečeno.
Nesumnjivo da je u biosferi njena najvažnija komponenta živa materija, odnosno živa bića koja u njoj aktivno deluju.Živa komponenta biosfere je garant njene najveće stabilnosti.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Maturski Radovi

Više u Skripte

Više u Zaštita životne sredine

Komentari

Click to access the login or register cheese