Odlomak

 Startni biznis plan

Ovaj biznis plan sam samostalno pripremila uočivši potrebu za inovativnim uslugama na području Crne Gore koje mogu pružati ugostiteljski objekti. Sagledala sam mogućnosti za sprovođenje svog plana o kojima će u nastavku dokumenta biti više riječi.

 

 

PRIHVATANJE  BIZNIS  PLANA

Nakon samostalne izrade ovog startnog biznis plana, proučila sam mnoge faktore koji mogu uticati na poslovanje ugostiteljskog objekta „ DIM M “. Na osnovu svojih zaključaka, donijela sam sledeće :

 

 
   ODLUKE

1.    Prihvatam ovaj biznis plan, jer je praktično izvodljiv i ekonomski prihvatljiv
2.    Biznis plan sam radila za planiranje poslovanja u narednih pet godina.
3.    U cilju finansijskog pokrića troškova, konkurisaću za dobijanje kredita od „ Atlas banke” sa periodom otplate od pet godina i kamatnom stopom od 10 % na godišnjem nivou.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari